Blog Youtube allegro fb

Procedura postępowania z piłą nową w fazie wstępnej


Przy rozpoczęciu pracy nową piłą taśmową konieczne jest jej dotarcie. Prawidłowo przeprowadzone docieranie powoduje wydłużenie jej żywotności o ok. 50 %. Nowa piła posiada ostre i na nierównej wysokości naroża ostrzy. Aby zapobiec wyłamaniom ostrzy niezbędne jest wyrównanie wierzchołków i ich zeszlifowanie do mikroskopijnego łuku. Cały proces docieranie powinien trwać ok. 30 min. (ok. 300 cm2 przeciętego materiału).
Nowa piła powinna być użytkowana przez krótki czas przy zmniejszonej prędkości taśmy i zmniejszonym posuwie. W okresie docierania piła powinna być użytkowana z uwzględnieniem redukcji prędkości taśmy do 70% i posuwu do 50%. Po przecięciu ok. 500 cm² materiału parametry mogą być stopniowo zwiększane do uzyskania maksimum.

Następujące czynniki znacząco wpływają na żywotność taśmy oraz uzyskanie optymalnych wyników pracy: Naciąg piły taśmowej: Bardzo ważnym parametrem jest naciąg pracującej piły. Wartością optymalną jest 300 N/mm2 (MPa). Nieprawidłowe wartości mogą powodować: nieprostoliniowe cięcie, wibracje, pękanie piły lub ślizganie się piły i spadanie z kół napędowych. Do ustawiania i sprawdzenia naciągu służy Tensometr.

Prędkość i posuw piły taśmowej:

Podstawowymi parametrami obróbczymi procesu cięcia jest prędkość i posuw piły. Dobór tych parametrów przeprowadzamy głównie w oparciu o obserwację występowania wibracji.

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
Tabela nie czytelna? Kliknij i pobierz w pełnej rozdzielczości.