Blog Youtube allegro fb

FORMULARZ UDZIELENIA ZGODY DLA CELÓW MARKETINGOWYCH
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Adres:

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Okrzei 17A oraz MAKTEK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120 prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie - dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 609 939 102 lub na adres mailowy dane@cormak.pl. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Okrzei 17A oraz MAKTEK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120. Wysłanie formularza jest równoznaczne z jego podpisaniem.