Blog Youtube allegro fb

FORMULARZ UDZIELENIA ZGODY DLA CELÓW MARKETINGOWYCH
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Adres:

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Okrzei 17A oraz MAKTEK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120 prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie - dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 609 939 102 lub na adres mailowy dane@cormak.pl. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Okrzei 17A oraz MAKTEK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120. Wysłanie formularza jest równoznaczne z jego podpisaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy,iż:

  • 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ul. Okrzei 17A ,NIP 821-156-70-50, tel. 609-939-102 e-mail: dane@cormak.pl
  • 2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy.
  • 3) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestanie przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • 4) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  • 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie podanie danych skutkować będzie niemożnością zrealizowania wybranej przez Państwa usługi.
  • 6) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcom danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • 7) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  • 8) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • 9) Inspektorem Ochrony Danych w KORONET Marta Zalewska z siedzibą w 08-110 Siedlce, ul. Okrzei 17A NIP 821-156-70-50 jest Pani Ewa Zalewska e-mail: zgoda@koro.net.pl
  • 10) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy.